Hur limmar man kopplingar till pool?

Steg för steg guide hur du limmar PVC-kopplingar till pool

1. För att limmet ska fästa ordentligt ruggar man bort den feta beläggningen på PVC-röret.

2. Slipa tills du får en matt yta.

3. Gör om samma procedur på insidan av kopplingen.

4. Mät ut hur långt röret går in i kopplingen.

5. Märk med det måttet som du fick av kopplingen.

6. Rita ut två streck från kopplingen till röret så ser du lättare hur kopplingen ska sitta när de limmas ihop.

7. PVC-lim härdar snabbt, försök att ha allt du behöver lättillgängligt.

8. Stryk på rikligt med lim på hela ytan där röret kommer sitta.

9. Stryk ut lim på PVC-röret.

10. Tryck ihop de två delarna, utan att vrida så att de utritade strecken går ihop.

11. Färdigt!

Vänta i 24 timmar innan systemet trycksätts med vatten.