Hur startar man poolen på våren?

Steg för steg guide hur du öppnar din pool för våren

  1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler (om sådana finns) och återmontera avtappningspluggar på sandfilter, pump, klorinatorer mm,
  2. Fyll poolen tills vattennivån ligger i centrum (eller 2/3) av bräddavloppets öppning.
  3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får inte startas utan vatten, eftersom axeltätningen då kan skadas.
  4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
  5. Ställ handtaget på sandfiltrets centralventil till BACKSPOLNING (BACKWASH). Tryck ned handtaget, så underlättas vridningen. (låt ej pumpen vara på när du vrider på handtaget)
  6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.
  7. Stanna pumpen.
  8. Vrid handtaget till RENSPOLNING (RINSE), starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
  9. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.
  10. Testa och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.